Paranın icadı ancak M.Ö. 7. Yüzyılda Lidyalılar döneminde gerçekleşebilmiştir. Ticarette oldukça ileri olan Lidyalılar döneminde, ticaretin daha kolay yapılabilmesi için madeni paralar üretilmeye başlandı. Lidya Kralı Alyattes’in emriyle basılan ilk madeni paralar, gümüş ve altın gibi değerli madenlerden üretilmiştir. Paranın mucidi Lidyalılar olmakla birlikte, eski çağlarda birçok uygarlık parayı kullanmıştır. Ayrıca Çinliler de paranın tarihsel gelişimine, ilk kâğıt paraları basarak katkıda bulunmuşlardır.

By Mertka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.